x

marilyn

Marilyn poza sesjami wizerunkowymi każdorazowo realizuje z nami sesje typu lookbook do corocznej kolekcji jesień – zima.