x

marilyn

Marilyn poza sesjami wizerunkowymi każdorazowo realizuje z nami sesje typu lookbook do corocznej kolekcji wiosna – lato.